Blijven de WW rechten bestaan als je met behulp van Nu van Baan naar Baan een eigen bedrijf begint?

WW rechten zijn rechten die behoren bij een loondienstverband. In dat loondienstverband worden premies afgedragen aan een verzekering (WW) die inkomensverlies afdekt als gevolg van werkeloosheid.
Bij het opstarten van een eigen bedrijf via Nu van Baan naar Baan is de medewerker in eerste instantie in loondienst. Als het nieuwe bedrijf er staat dan wordt het loondienstverband omgezet naar zelfstandigheid. Op dat moment kan er geen sprake meer zijn van WW rechten, omdat de medewerker zelfstandig is geworden en geen WW premie meer afdraagt.

Powered by BetterDocs