Hoe ziet het onderzoek van Nu van Baan naar Baan eruit?

Het onderzoek van Nu van Baan naar Baan kent drie fases.

 • Fase 1: Oriëntatie en kennismaking
 • Fase 2a: Talenten en kansen onderzoek
 • Fase 2b: Zorgvuldigheidsonderzoek Medisch Team
 • Tussenevaluatie: Het Ja-Nee Moment
 • Fase 3: Juridisch Zekerheidsonderzoek
 • Toelichting op de fases in het onderzoek.

Fase 1
Het is hartstikke spannend. De mensen die we ontmoeten bevinden zich veelal in een onzekere situatie door bijvoorbeeld gezondheidsklachten, een reorganisatie of een conflict. Ze hebben het idee dat ze geen controle meer hebben over hun eigen situatie.
De adviseur Nu van Werk naar Werk wil graag je situatie leren kennen en jou alvast een beetje leren kennen.
Andersom is het ook belangrijk dat je de adviseur leert kennen en aanvoelt of je met hem of haar meerdere gesprekken zou willen voeren.

Fase 2a
De adviseur Nu van Baan naar Baan  is een gespecialiseerde adviseur die jarenlange ervaring heeft in gesprekken voeren met mensen over hun loopbaan, persoonlijke omstandigheden, re-integratie, werkgeluk en leiderschap.
De adviseur gaat met je in gesprek en kan gebruik maken van onderzoeken, testen en  oefeningen om antwoord te vinden op de vraag: Wat wil je graag doen, ook als je nog niet precies weet wat je wilt?
Er worden ook al mogelijke voorbeelden besproken over de manier waarop de uitkomst op die vraag concreet gerealiseerd kan worden.

Fase 2b
Het medisch team bestaat uit artsen, coaches, psychologen, therapeuten met specifieke specialismen op het gebied van mentale zaken, voeding, lifestyle, lichamelijke klachten en medische aandoeningen.
De adviseur initieert een afspraak met een van de medische specialisten als daar behoefte of aanleiding voor is.
De gegevens uit deze gesprekken vallen onder strenge privacy regels conform de AVG richtlijnen.

Tussenevaluatie
Na fase 1 en de fases 2a en 2b vindt er een evaluatie plaats. We noemen dit het Ja-Nee moment. Zowel de medewerker, de werkgever, als de adviseur van Werk naar Werk spreekt de intentie uit om al dan niet verder te gaan met het onderzoek van Nu van Werk naar Werk richting het doel, namelijk het aanbieden van een nieuwe arbeidsovereenkomst vooronbepaalde tijd.
Alleen als alle drie belanghebbenden een JA uitspreken wordt de stap naar fase 3 gezet.

Fase 3
Het is super belangrijk dat je nieuwe arbeidsovereenkomst juridisch helemaal goed geregeld is. Je staat aan de vooravond van een grote stap. Die stap wordt nog succesvoller als je weet dat de contracten juridisch in orde zijn en er geen onverwachtse verrassingen tevoorschijn komen. Dat is namelijk ook het laatste wat wij willen.
We willen dat je vol vertrouwen en in alle rust aan je nieuwe arbeidsovereenkomst en je nieuwe toekomst kunt beginnen.

Er worden drie overeenkomsten opgesteld:

 • Een vaststellingsovereenkomst (het kan zijn dat die er al is, dan blijft die gelden)
 • Een arbeidsovereenkomst
 • Een overname overeenkomst.

Deze drie overeenkomsten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en dienen ook alle drie nageleefd te worden.
We adviseren de werkgever en de medewerker altijd om deze overeenkomsten juridisch te laten nakijken. Inmiddels hebben meerdere juristen en advocaten naar deze documenten gekeken en zijn er verbeteringen aangebracht voor alle betrokkenen. De documenten worden daardoor juridisch steeds beter en bieden daardoor nog meer zekerheid.

In deze fase worden ook vragen beantwoord als:
Hoe gaat Nu van Baan naar Baan dan als ik aan het re-integreren ben?

 • Behoud ik mijn rechten op een WW uitkering?
 • Wat gebeurt er met mijn WIA status?
 • Krijg ik nog een transitievergoeding?

Dit zijn allemaal specifieke vragen die per situatie kunnen verschillen. De regels vanuit het arbeidsrecht en de sociale zekerheid zijn bijzonder ingewikkeld. Vandaar dat we die niet in algemene zin bespreken, maar juist individueel. Dat is ook de reden dat we in de juridische zekerheidsfase adviseren om een juridisch adviseur te betrekken bij het tot stand komen van de contracten.

Powered by BetterDocs