Is Nu van Baan naar Baan geschikt bij mensen met een burn-out?

Een burn-out ontwikkelt zich door een aantal oorzaken:

  • Perfectionisme
  • Verlies van controle op werkvoorraad, -kwaliteit, etc
  • Verstoring balans werk en privé
  • Onderwaardering
  • Niet nagekomen beloftes
  • Stapeling van werk op taken die nog niet gereed zijn.
  • Gebrek aan beloning op loyaliteit
  • Gepasseerd zijn voor een functie
  • Verspelen van opgebouwd vertrouwen

De conclusie uit dit rijtje is eenvoudig samen te vatten in het begrip mismatch tussen werk en medewerker. Binnen de context van het huidige werk kan deze mismatch moeilijk gerepareerd worden.
Nu van Baan naar Baan creëert een nieuwe context waarin ervaringen uit het verleden niet meer van belang zijn. Zo kan de medewerker herstellen, de energie terugvinden, de batterij opladen en weer vol vertrouwen gaan werken in een functie die goed past.

Powered by BetterDocs