Is Nu van Baan naar Baan mogelijk met een ziekmelding?

Het is goed mogelijk dat medewerkers die ziek gemeld staan, of een WIA uitkering ontvangen op basis van arbeidsongeschiktheid, gezonder en gelukkiger worden wanneer zij via Nu van Baan naar Baan werkzaamheden gaan doen waar zij wel geschikt voor zijn of gaan worden.

Powered by BetterDocs