Kan Nu van Baan naar Baan ingezet worden bij eigenrisicodragerschap voor WW en WGA?

Om deze vraag te beantwoorden laat ik eerst zien van welke drie contracten er sprake is  tussen de werkgever en de medewerker.

  • De arbeidsovereenkomst
  • De sociale overeenkomst
  • De verzekeringsovereenkomst

De twee vormen van overeenkomst hebben we besproken. De verzekeringsovereenkomst regelt het inkomen van de medewerker. De werkgever is verzekeraar van inkomen. De medewerker is de verzekeringsnemer. Er wordt premie afgedragen voor het geval de medewerker inkomensverlies heeft als gevolg van werkeloosheid (WW) of arbeidsongeschiktheid (WIA).

Tot een aantal jaren geleden was het UWV (Uitkeringsinstantie Medewerkers Verzekeringen) de enige verzekeraar. Nu zijn er ook private sociale verzekeraars.
In het geval van eigenrisicodragerschap loopt de verplichting voor het verzorgen van het inkomen voor de medewerker door. Ook, of juist, als de arbeidsovereenkomst reeds is ontbonden.
De bijzondere situatie ontstaat dan dat de ex-medewerker nog verbonden is met de werkgever die optreedt als inkomensverzekeraar. Medewerkers hebben verplichtingen jegens de werkgever om de uitkering c.q. de schadelast zoveel mogelijk te beperken. Het is wel belangrijk om deze afspraken te regelen in een verzekeringsovereenkomst.

Terug naar de vraag of Nu van Baan naar Baan ingezet kan worden bij eigenrisicodragerschap WW en WGA? Zeer zeker kan dat. Het is namelijk de methode om mensen kansen te bieden op de arbeidsmarkt. Het is tevens de methode om daadwerkelijke schade te beheersen.

Powered by BetterDocs