Valt Nu van Baan naar Baan onder duurzame inzetbaarheid?

Absoluut !
Duurzame inzetbaarheid is een begrip om de problematiek te duiden die bestaat tussen geschiktheid voor werk van de medewerker en de behoefte van de werkgever om diensten en producten te kunnen blijven leveren op een efficiëntie manier met de stand van de huidige techniek. Er treden altijd veranderingen op in de driehoek werk, gezondheid, privé.
In bovenstaand schema van TNO staan de meest gehanteerde onderdelen die horen bij een strategie in het kader van duurzame inzetbaarheid. Het bedrijf kan zorgen voor de randvoorwaarden. Echter de individuele situatie van de medewerker is toch echt persoonlijk en vraagt om maatwerk.
Nu van Baan naar Baan is bij uitstek de methode om medewerkers duurzaam inzetbaar te houden door juist de persoonlijke randvoorwaarden zo optimaal mogelijk te maken.

 

Powered by BetterDocs