Voor wie is de leerbaan bedoeld?

Medewerkers die gebruik kunnen maken van de leerbaan met baangarantie zijn mensen die:

  • Geen diploma’s in hun bezit hebben, of geen (of een verouderde) opleiding hebben doorlopen.
  • Hun oude beroep niet meer kunnen uitoefenen, omdat het bijvoorbeeld fysiek te zwaar is geworden
  • Een Wajong, WIA, Zw, of Wao uitkering hebben

Na de opleiding en stage krijgt de medewerker een baan aangeboden voor minstens 6 maanden. Het re-integratiebedrijf begeleidt de medewerker. Met de opleiding en extra werkervaring heeft de medewerker daarna meer kans op een baan.

Powered by BetterDocs