Waarom is er nog weinig bekend over Nu van Baan naar Baan?

De initiatiefnemer van Nu van Baan naar Baan, Toine van Loon, heeft vanaf 2002 veel ervaring opgedaan met deze methodiek. De methodiek heette toen Boventallig Personeel. In 2017 heeft hij deze methodiek een nieuw leven ingeblazen in de vorm van Nu van Baan naar Baan.
De opbouw van de naamsbekendheid gebeurt heel bewust.

Er waren namelijk in de periode vanaf 2012 initiatieven van partijen die mensen van elkaar overnamen, echter met een tijdelijke arbeidsovereenkomst.

Veelal werd die arbeidsovereenkomst niet omgezet in een vaste arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met als gevolg dat die mensen in een uitkering terecht kwamen.
Dat noemen wij handel in mensen en dat kan absoluut niet de bedoeling zijn.

De garantie dat mensen een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd krijgen brengt natuurlijk bepaalde risico’s met zich mee. Er is intensief nagedacht over hoe we die risico’s zo klein mogelijk kunnen houden en bovendien en vooral, hoe we de mensen via Nu van Werk naar Werk daadwerkelijk een nieuwe toekomst kunnen geven.

Powered by BetterDocs