Wanneer komt Nu van Baan naar Baan in beeld tijdens de re-integratie?

Nu van Baan naar Baan komt in beeld als tijdens het re-integratieproces duidelijk wordt dat de medewerker niet met zekerheid kan terugkeren in het eigen werk. De oorzaken om niet terug te kunnen keren zijn:

  • Medische beperkingen (ziekte of gebrek)
  • Verstoorde arbeidsrelatie die van invloed is op herstel en gezondheid

Ik merk dat werkgevers vaak wachten op het advies van de arbeidsdeskundige alvorens zij de regie over de re-integratie nemen. Dit advies wordt uiterlijk aan het einde van het eerste ziektejaar uitgebracht en hierin wordt meestal geadviseerd om een onderzoek naar de re-integratiemogelijkheden in spoor 2 op te starten.

Powered by BetterDocs