Wanneer moet ik beslissingen nemen en welke consequenties heeft dat voor mij?

Laat ik beginnen met de laatste vraag. Mocht je om wat voor reden dan ook niet verder gaan met het onderzoek om te komen tot een nieuwe baan, dan heeft dat geen consequenties voor je.
Er zijn een aantal momenten waarop je beslissingen kunt nemen.

  1. Het eerste moment is het moment dat je uitgenodigd wordt om deel te nemen aan het onderzoek.
  2. Het tweede moment is tijdens de tussenevaluatie. Het zogenaamde JA-NEE moment.
  3. Het derde moment is tijdens het tekenen van de contracten.

Rond die momenten is er alle gelegenheid tot het stellen van vragen. Met alle plezier leggen we het onderzoek en de verschillende onderdelen van het onderzoek aan jou en/of je partner en adviseurs uit. Dit is heel belangrijk.
Hoe beter jij je gesteund voelt, hoe groter het succes.

Powered by BetterDocs