Wanneer moet je Nu van Baan naar Baan absoluut niet doen?

Voor mensen met ernstige functionele beperkingen die uitbehandeld zijn is het beter om een WIA aanvraag te doen. Het is bij deze groep redelijk voorspelbaar dat er een 80-100% WIA volgt. Met andere woorden het zou de strategie moeten zijn om die doelstelling te realiseren. De medewerker is dan veel meer geholpen met een maximaal haalbaar inkomen via een WIA uitkering.

Powered by BetterDocs