Wat gebeurt er na het tekenen van de contracten?

Na het tekenen van de contracten is er rust en zekerheid. Je inkomen is geregeld met de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met zoveel als mogelijk dezelfde arbeidsvoorwaarden als die je had.
We gaan intern een kernteam samenstellen. Een team dat jou gaat begeleiden naar je nieuwe toekomst.
Je krijgt een vast aanspreekpunt, jouw hoofdcoach, waar je altijd terecht kunt met al je vragen en ervaringen. Samen met de hoofdcoach maak je een inwerkprogramma voor de eerste 1-3 maanden.

Je krijgt uitleg over bijvoorbeeld het personeelsinformatiesysteem. Je gaat de collega’s ontmoeten en zo raak je bekend met de organisatie.
We vinden dit belangrijk, zodat je het verleden achter je kunt laten en stap voor stap vooruit gaat kijken.

Vervolgens ga je met je hoofdcoach een aantal functies ontdekken. Meestal begint dat door mee te draaien met het overleg en het uitvoeren van deeltaken. Zo ga je ervaren wat je leuk vindt en wat bij je past.
Het kan ook zijn dat je al precies weet wat je wilt en dan gaan we daar op de arbeidsmarkt naar kijken.
We vinden het fijn als je met ideeën komt, zodat we je zo goed mogelijk kunnen helpen met de juiste mensen en de juiste middelen.

Powered by BetterDocs