Wat is arbeidsmobiliteit?

Arbeidsmobiliteit definiëren we als de positieveranderingen die medewerkers gedurende hun loopbaan doormaken. Er is sprake van interne arbeidsmobiliteit, wanneer een medewerker een andere functie accepteert bij dezelfde werkgever. Externe arbeidsmobiliteit duidt op een nieuwe baan bij een andere werkgever.

 

Powered by BetterDocs