Wat is de uitkomst van een onderzoek naar Nu van Baan naar Baan?

Het onderzoek naar Nu van Baan naar Baan heeft als doel te onderzoeken of het mogelijk is de medewerker een nieuwe arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aan te bieden met zoveel mogelijk dezelfde arbeidsvoorwaarden.

Powered by BetterDocs