Wat is de winst van Nu van Baan naar Baan voor de werkgever?

De winst voor de werkgever die medewerkers wil helpen met de methode
Nu van Baan naar Baan is:

  • Grip op personeelskosten
  • Geen transitievergoeding inclusief werkgeverslasten
  • Geen juridische bijstand
  • Geen UWV traject
  • Geen mediation
  • Geen premieopslag verzekering
  • Geen onrust op de werkvloer
  • Geen management tijd
  • Geen negativiteit
  • En bovenal, een onbetaalbare positieve reclame voor het bedrijf. De medewerker is een ambassadeur voor het leven.

 

Powered by BetterDocs