Wat is eigenlijk functioneren?

Definitie van functioneren: Heel letterlijk betekent functioneren, het werk uitvoeren waarvoor het bedoeld is.

Functioneringsgesprekken zijn ooit in het leven geroepen enerzijds om een onderbouwing te vinden voor een salarisverhoging en anderzijds om vroegtijdig hulp te bieden om verminderd functioneren te voorkomen. In de praktijk blijkt het echter wisselend te werken. Er zijn allerlei factoren die het functioneren van mensen beïnvloeden, zoals gezondheid, privé omstandigheden, levensgebeurtenissen

Het is praktisch om een objectief handvat te hebben dat werkgever en medewerker helpt bij het gesprek over het functioneren. De Employee Experience formule is zo’n handvat.

Powered by BetterDocs