Wat is het doel van Nu van Baan naar Baan?

Het doel van Nu van Baan naar Baan is medewerkers in de gelegenheid te stellen, onder begeleiding van een team van (o.a. medisch) specialisten, hun onbekende en onbenutte talenten te ontdekken en zich zo verdienstelijk te maken.

Powered by BetterDocs