Wat is het verschil tussen jobcrafting en jobcarving?

Bij jobcrafting gaat het om de invloed van het werk op de persoonlijke behoeftes en wensen. Welke aspecten van het werk veranderd kunnen worden, zodat ze beter aansluiten bij de wensen en behoeftes van de medewerker.
Bij jobcarving wordt uitgegaan van het aanpassen van taken, of onderdelen van die taken,  die niet direct gaan over de kern van de functie.
Jobcrafting gaat uit van de medewerker, terwijl jobcarving vertrekt vanuit de functie.

 

Powered by BetterDocs