Wat is inzetbaarheid?

Inzetbaarheid is geschikt zijn om de afgesproken taak te kunnen vervullen. Definitie volgens Ensie: Een vorm van inzetbaarheid is duurzame inzetbaarheid. Hiermee wordt een beleid bedoeld waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de specifieke omstandigheden en wensen van medewerkers in de verschillende fasen van hun leven en loopbaan. Dus als medewerkers in hun arbeidsleven over de voorwaarden beschikken om in huidig en toekomstig werk met behoud van gezondheid en welzijn te (blijven) functioneren.

Powered by BetterDocs