Wat is jobcrafting?

Jobcrafting staat voor het aanpassen van de functie door de medewerker, zodat deze optimaal en duurzaam kan blijven werken.

Bij jobcrafting gebruiken mensen bestaande mogelijkheden, of zoeken ze naar nieuwe mogelijkheden, om hun werk beter op de eigen vermogens en behoeften af te stemmen. Bijvoorbeeld  door het uitdagender te maken, er meer betekenis aan toe te voegen, de werklast tijdelijk wat te verminderen, of de werkhulpbronnen te verhogen

Powered by BetterDocs