Wat is leiderschap?

Op Wikipedia zijn meerdere definities te vinden over de term leiderschap. Ik heb gekozen voor onderstaande definitie

Leiderschap is initiatief en verantwoordelijkheid nemen om een verandering op gang en verankerd te krijgen, het geven van richting en ruimte, het creëren van duidelijkheid in diffuse situaties en relaties alsmede het helder en beeldend communiceren van de noodzaak en consequenties van beoogde veranderingen.
De reden dat ik voor deze definitie heb gekozen is dat deze definitie van leiderschap zowel van toepassing is op de rol van de leidinggevende van het bedrijf als op de medewerker zelf.

Het thema van dit boekje is Nu van Baan naar Baan. Dit thema omvat alle genoemde aspecten:

  • Initiatief en verantwoordelijkheid nemen
  • Verandering initiëren en borgen
  • Richting geven en zekerheid bieden
  • Uitleggen van de resultaten van de te nemen stappen

Bij Nu van Baan naar Baan gaat het om het creëren van een nieuwe arbeidsrelatie met ruimte om onontdekte talenten te gaan ontplooien en om te buigen in een verdien- en inkomensmodel. Dat is leiderschap!

Powered by BetterDocs