Wat is Nu van Baan naar Baan Collectief?

Bij een collectieve vorm van Nu van Werk naar Werk kan er een proces in gang gezet worden om een afdeling, of een functiegroep te helpen met de methode Nu van Werk naar Werk.

Powered by BetterDocs