Wat voor soorten jobcrafting zijn er?

Er zijn vier vormen van jobcrafting.

Taakgerichte jobcrafting
Hierbij wordt gekeken hoe de taken binnen een functie kunnen worden aangepast, zodat deze beter uitgevoerd worden.

Relationele jobcrafting
Deze vorm van jobcrafting gaat over het beter uitvoeren van taken wanneer de samenwerking tussen mensen beter verloopt.

Cognitieve jobcrafting
Dit is een lastige vorm van jobcrafting omdat hier perceptie een belangrijke rol speelt. Hoeveel waarde en betekenis wordt er aan de taak gegeven en wat is het rendement van verhoging van deze waarde en betekenis?

Contextuele jobcrafting
Het gaat hier om de context van de uitvoering van de taken. Zoals bijvoorbeeld de werkplek en -inrichting. Maar ook begrippen als regelruimte en autonomie over de uitvoering van het werk.

Een belangrijk uitgangspunt bij genoemde voorbeelden van jobcrafting is dat deze door de medewerker zelf worden geïnitieerd en uitgevoerd. De pro-activiteit van de medewerker staat centraal.

Powered by BetterDocs