Wat zijn contra-indicaties voor Nu van Baan naar Baan?

Een contra-indicatie voor Nu van Baan naar Baan is wat de beste financiële zekerheid voor de medewerker is. We bedoelen daarmee dat wanneer een medewerker met redelijke zekerheid een 80-100% WIA zal gaan ontvangen, dit voor de medewerker het beste is. De medische beperkingen zijn dan dusdanig belemmerend dat duurzaam werken nagenoeg uitgesloten is. In dat geval is het verstandiger om voor die financiële zekerheid te kiezen.

Powered by BetterDocs