Wat zijn de juridische kaders voor Nu van Baan naar Baan?

De juridische kaders van Nu van Baan naar Baan worden bepaald door het arbeidsrecht. Bij Nu van Baan naar Baan worden medewerkers geholpen naar een nieuwe arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met zoveel mogelijk dezelfde arbeidsvoorwaarden.

Voor medewerkers die verbonden zijn aan bedrijven die eigenrisicodrager zijn voor de WW en WIA gelden ook de kaders van de daaraan verbonden wet- en regelgeving (de sociale zekerheidswetgeving)

Powered by BetterDocs