Wat zijn kosten van absenteïsme en verzuim?

Wat is absenteïsme?

Absenteïsme betekent afwezigheid. In veel gevallen zijn medewerkers afwezig door ziekte. We noemen dat dan ziekteverzuim.

Zo is ook het begrip ziekteverlof aanvraag ontstaan. De werkgever geeft toestemming om thuis te blijven als de medewerker zichzelf niet in staat acht om werkzaamheden te doen.

De bedrijfsarts is formeel degene die vaststelt of er sprake is van arbeidsongeschiktheid en met name ook de mate waarin.

Afwezigheid door medische klachten of beperkingen is dus ziekteverzuim.

De kosten die ziekteverzuim met zich mee brengen kunnen worden onderverdeeld in persoonsgebonden kosten en bedrijfsmatige kosten.

De laatste kostenpost zijn o.a. kosten zoals:

 • De aansluiting bij een arbodienst
 • De verzuimverzekering
 • De premieopslag WGA

De persoonsgebonden kosten zijn o.a.:

 • De niet inbegrepen kosten van de bedrijfsarts
 • Interventie en begeleiding
 • De arbeidsdeskundige
 • Re-integratie spoor 2
 • De tijdsinvestering van HR en de manager
 • Loondoorbetaling zonder productie
 • Het productieverlies door capaciteitsverlies
 • De vervangingskosten
 • Juridische begeleiding
 • Een eventuele loonsanctie
 • Een transitievergoeding

Als we ziekteverzuim als businesscase bekijken is het zeer de moeite waard om de persoonsgebonden kosten af te zetten tegen het resultaat van een Nu van Baan naar Baan traject.

De beïnvloeding van de persoonsgebonden kosten hebben ook direct effect op de bedrijfsgebonden kosten. Bijvoorbeeld door het voorkomen van de WGA kosten en het eventuele doorbetalen van het eigenrisicodragerschap.

Powered by BetterDocs