Zijn er voor medewerkers van (semi-) overheidsinstanties nog aparte regelingen?

Werk Naar Werk is van oorsprong een initiatief dat binnen overheidsinstanties is ontstaan. Eén van de onderliggende redenen voor die instanties is dat zij medeverantwoordelijk blijven voor bijvoorbeeld een WW of WIA uitkering.

De overheid wil ook een voorbeeldfunctie vervullen en laten zien hoe arbeidsmobiliteit georganiseerd kan worden.

Het is goed om bij de branche te informeren of er regelingen zijn in het kader van Werk Naar Werk. In CAO’s worden hier steeds vaker afspraken over gemaakt.

Powered by BetterDocs