Zijn jullie echt helemaal neutraal? Ondanks dat jullie betaald worden door mijn werkgever?

Nu van Baan naar Baan bv is een bedrijf dat ontwikkelaar is van de methode Nu van Baan naar Baan. Het doel van deze methode is een onafhankelijk onderzoek doen of het mogelijk is medewerkers te begeleiden van werk naar werk.
De kosten die worden gemaakt voor dit onderzoek worden betaald door de werkgever en/of de verzekeraar.
Er zijn drie belanghebbenden bij een traject Nu van Werk naar Werk, namelijk:

  • De medewerker
  • De werkgever
  • Nu van Werk naar Werk bv

Het onderzoek is pas geslaagd als alle drie de belanghebbenden JA zeggen tegen een positieve uitslag. Als één van de drie belanghebbenden toch afziet van de mogelijkheid om via Nu Van Werk Naar Werk nieuw werk te krijgen, dan stopt het onderzoek en blijft de huidige arbeidsrelatie gewoon bestaan.

 

Powered by BetterDocs