Arbeidscontractovername bij boventalligheid, conflicten, ziekteverzuim of reorganisatie

 
 

Goed personeel is onmisbaar. Soms komt het voor dat er een mismatch is tussen werk­nemer en werkplek, wat kan leiden tot een onprettige werkervaring en uiteindelijk tot (langdurig) verzuim of een arbeidsgeschil. Dit is nadelig voor de continuïteit van de organisatie, de werkdruk van collega’s, en het kan hoge kosten met zich meebrengen.  Overname van arbeidscontracten kan dan een goed oplossing zijn.

Nu van Baan naar Baan werkt vanuit de gedachte dat elke werknemer waardering en perspectief in het werk moet ervaren. Door snel preventief ingrijpen wanneer deze elementen in het geding komen, waarborg je als bedrijf de tevredenheid van je werknemers en houdt je grip op verzuim.

Overname arbeidscontracten
Wij nemen niet alleen arbeidscontracten over van situatief verzuimende medewerkers (is 75% van het verzuim), maar ook van gezonde werknemers die niet (meer) op hun plek zitten. Dit houdt in, directe vrijwaring van uw werkgeversverplichtingen en een beëindiging van het arbeidscontract volgens de richtlijnen van het UWV. Wij regelen en begeleiden dit voor u. Zo bespaart u kosten, zorgen en tijd en bevordert u een gezonde werkomgeving.

Uw werknemer behoudt de zekerheid van een inkomen, krijgt weer perspectief en de mogelijkheid om door te stromen naar passend werk. Dit doen we door middel van intensieve begeleiding en om- en bijscholing.

Download de white-paper

Samenwerking met arbodienst en specialisten
Wij werken nauw samen met arboandersomdenken.nl en andere specialisten, gehuisvest in het Medisch Center Badhoevedorp. Daarnaast heeft Nu van Baan naar Baan een groot netwerk van professionals. Zo kunnen wij de werknemer alle nodige handvatten bieden op weg naar nieuw werk.

Uw voordeel
Een werkgever met situatief arbeidsongeschikte en/of gedemotiveerde werknemers, merkt hoeveel negatieve impact dit op het bedrijf heeft, zowel op de continuïteit van de organisatie, als op de overige werknemers (afname werksfeer en toename werkdruk).

 

Re-integratie