Outplacement-werkgevers

Wanneer kies je voor Outplacement?

Wanneer een werknemer niet meer in uw bedrijf/organisatie past, wil je als werkgever het liefst zo snel mogelijk afscheid nemen. Wij begrijpen dat dit een moeilijke stap is om te nemen als werkgever en dat u dan liever kijkt naar andere mogelijkheden zoals bijvoorbeeld een outplacementtraject. Met dit traject biedt u uw werknemers de mogelijkheid om onder professionele begeleiding door te stromen naar nieuwe kansen op de arbeidsmarkt zonder dat zij in financiële problemen kunnen komen en onzekerheid voorkomen kan worden. Daarnaast behoudt u in de ogen van uw (potentiële) werknemers een positief bedrijfsimago.

Redenen voor outplacement kunnen per werknemer natuurlijk verschillen. De voornaamste redenen hebben wij hier voor u benoemd:

Mogelijke pijnpunten voor werkgever als de relatie met een werknemer vast loopt:

 • Kosten Arbodienstverlening
 • Verzuimbegeleiding intern (HR) en bijbehorende negatieve energie 
 • Risico op herhaald ziekmelden werknemer, waardoor ziekmelding steeds opnieuw start 
 • Risico bij ziekmelding op kwalificatie “geschil” door Bedrijfsarts, hetgeen een ander proces in werking stelt
 • Bij ziekmelding door geschil; kosten Mediaton + onzekere tijdsduur
 • Bij geschil; risico op onbeheersbare juridische kosten en tijdsduur 
 • Bij doorlopend dienstverband uitgevallen werknemer geen vervanging mogelijk. Productieverlies en extra werkdruk collega’s (waardoor domino effect kan ontstaan)
 • Bij weigering aanbod VSO door werknemer is het niet meer inzichtelijk wat de kosten gaan worden om het dienstverband wel te kunnen beëindigen (eventuele claims e.d.)
 • Bij geschil geen enkele zekerheid m.b.t. uitspraak van het gerechtelijke systeem
 • Geschil met werknemer veroorzaakt onrust bij stakeholders en rest van de organisatie (alle ogen zijn gericht op hoe het management hiermee omgaat)
 • Werkgever wordt afgerekend op de wijze hoe hij met conflicten omgaat (door UWV, rechter, stakeholders, rest organisatie, Bedrijfsarts)

Dit is wat u moet weten

Redenen voor Outplacement

Outplacement wordt genoemd als een waardevol proces om werknemers die niet meer binnen de eigen organisatie werkzaam kunnen zijn, door te laten stromen naar externe organisaties.

Rol van Nu van Baan naar Baan

Nu van Baan naar Baan gelooft in een nieuwe toekomst voor medewerkers die niet meer op de juiste plaats zitten. Wij begeleiden werknemers naar nieuwe baankansen en helpen bij het creëren van nieuw perspectief op de arbeidsmarkt. 

Wat onderscheidt ons van anderen? 

Buiten reguliere outplacementtrajecten biedt Nu van Baan Naar Baan outplacementtrajecten met baangarantie. Hierbij bieden wij de mogelijkheid om het arbeidscontract van uw werknemer over te nemen. Hierdoor ontlasten wij de werkgever van de werkgeversverplichtingen zoals het opbouwen van een (foutief) ontslagdossier, betalen van een transitievergoeding, het ondersteunen van de werknemer om duurzaam door te stromen naar ander werk. Dit helpt de werkgever zijn positief imago te behouden en getuigt van goed werkgeverschap.

Wij bieden 100% baangarantie!

Stappenplan Arbeidscontract overname

Onze dienstverlening gaat verder dan andere bureaus die outplacement verzorgen. Wij bieden naast het reguliere outplacementtraject ook outplacement met contractovername van uw werknemer aan. Dit is vrij uniek en daarmee ook onze expertise.

Hiervoor kunt u de werknemer aanmelden (of hij/zij kan dit zelf doen). Hierop volgt een vrijblijvend adviesgesprek met de werkgever. Vervolgens vinden er gesprekken plaats met de werknemer. Als alle partijen het eens zijn dat het beter is dat de werknemer stopt bij zijn huidige werkgever, dan wordt er een nieuw arbeidscontract getekend bij Nu Van Baan Naar Baan, met in de meeste gevallen dezelfde arbeidsvoorwaarden. De werkgever heeft vanaf dat moment geen verplichtingen meer naar de werknemer. De werknemer heeft zekerheid met betrekking tot een nieuw arbeidscontract.

De werknemer kan zich nu focussen op nieuwe kansen op de arbeidsmarkt samen met Nu Van Baan Naar Baan

 

Outplacementtraject voor werknemer

Het outplacementtraject van Nu Van Baan Naar Baan is opgesplitst in vier fasen:

 • Landingsfase
 • Oriëntatiefase
 • Ontwikkelfase
 • Plaatsingsfase

Outplacementkosten

 • Outplacement traditioneel
 • Outplacement bij spoor 2
 • Outplacement met baangarantie (overname arbeidscontract) 
 • Groepsoutplacement 

Alle trajecten zijn op basis van maatwerk. Bespreek uw casus en wij brengen een offerte uit.

De kosten voor outplacement worden meestal door de werkgever gedragen of verdisconteerd in de transitievergoeding. 

 

Over Nu van Baan naar Baan

Nu van Baan naar Baan is gespecialiseerd in outplacementtrajecten met baangarantie in de vorm van arbeidscontractovername en helpt medewerkers bij een veilige zoektocht naar nieuw werk onder begeleiding van professionals.

Binnen onze organisatie zijn wij in samenwerking met Everybody Works B.V. Wij bieden gespecialiseerde diensten op het gebied van gezondheid, werk en welzijn, inclusief re-integratie en vitaliteitsbevordering voor werknemers en werkgevers.

Voor meer informatie over Everybody Works kunt u een kijkje nemen op de website.

Hi Werkgever

Waar ben je naar op zoek?