Wat is re-integratie?
Re-integratie houdt in dat de nodige hulp wordt geboden aan een werkzoekende bij het vinden van werk. Werkzoekende worden begeleid door specialisten van een re-integratiebureau en de werkgever wordt ondersteund bij het re-integratie­proces. Nu van Baan naar Baan verzorgd voor particulieren, werkgevers en gemeenten een aantal re-integratiediensten die wij graag nader belichten.

Eerste spoor re-integratie
Bij re-integratie eerste spoor re-integreert een zieke werknemer in de huidige functie. Nu van Baan naar Baan helpt in dit proces de zieke werknemer terugkeren naar de huidige werkplek. Mocht dit niet mogelijk zijn dan wordt gekeken naar een andere functie binnen de huidige organisatie. Wij houden ons bij spoor 1 vooral bezig met ondersteuning, coaching  en arbeids­­kundig onderzoek, zodat de werknemer duurzaam en gezond terug kan keren in het arbeidsproces.

Tweede spoor re-integratie
Bij re-integratie tweede spoor gaat het om re-integreren in een functie bij een andere organisatie. In dit proces helpt Nu van Baan naar Baan de werknemer te re-integreren bij een andere organisatie door professionele sollicitatie­training, talentenanalyse en het zoeken naar een passende baan.

Derde spoor re-integratie
Wanneer een zieke werknemer in re-integratie derde spoor belandt, betekent dat het de werknemer niet lukt om de re-integreren in een gelijksoortige functie bij zowel het eigen of een ander bedrijf. In deze fase brengt Nu van Baan naar Baan de situatie van de werknemer opnieuw in kaart en stelt in samenspraak met werkgever en werknemer een arbeidscontractovername voor.  Dit derde spoortraject kan de kosten voor de werkgever aanzienlijk beperken.

Re-integratie voor uitkeringsgerechtigden
Nu van Baan naar Baan kan ook worden ingeschakeld voor mensen die een uitkering ontvangen van de gemeente. Met behulp van re-integratie-instrumenten als jobhunting, sollicitatie­begeleiding en scholing worden de cliënten van de gemeente begeleid naar werk.

Verzuimmanagement
Nu van Baan naar Baan werkt graag samen met werkgevers om beleid te ontwikkelen en implementeren op het gebied van ziekteverzuim. Het doel is niet alleen om het verzuim terug te brengen, maar ook om lange re-integratie­processen voor te zijn. Daarbij beschikken wij ook over ervaren casemanagers om het re-integratie­proces te coördineren.

Advies wet- en regelgeving
Het niet opvolgen van de regelingen uit de Wet Poortwachter kan zowel voor de werkgever als de werknemer grote financiële gevolgen hebben. Nu van Werk naar Werk adviseert werkgevers en werknemers graag over de complexe en dynamische wet- en regelgeving inzake ziekte en re-integratie.