Re-integratie

Wat is re-integratie? 

Re-integratie houdt in dat de nodige hulp en ondersteuning wordt geboden aan zieke werknemers bij (een duurzame) terugkeer in werk. Zieke werknemers worden begeleid door specialisten (zoals b.v. re-integratie adviseur, bedrijfsarts, verzuimadviseur, casemanager) van een re-integratiebureau en de werkgever wordt ondersteund bij het re-integratieproces.

Eerste spoor re-integratie 

Bij re-integratie eerste spoor re-integreert een zieke werknemer bij huidige werkgever. Nu van Baan naar Baan helpt in dit proces de zieke werknemer terugkeren naar de huidige werkplek. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan wordt gekeken naar een andere functie binnen de huidige organisatie. Wij houden ons bij spoor 1 vooral bezig met ondersteuning, coaching en arbeidskundig onderzoek, zodat de werknemer duurzaam en gezond terug kan keren in het arbeidsproces.

Tweede spoor re-integratie 

Als spoor 1 afgesloten is als zijnde niet meer mogelijk dan start het zogenaamde spoor 2. Bij re-integratie tweede spoor gaat het om re-integreren in een functie bij een andere organisatie. In dit proces helpt Nu van Baan naar Baan de werknemer te re-integreren bij een andere organisatie door professionele sollicitatietraining, talentenanalyse en het zoeken naar een passende baan.

Derde spoor re-integratie 

Wanneer een werknemer in re-integratie derde spoor belandt, betekent dat het de werknemer niet lukt om te re-integreren in 1 functie bij zowel het eigen of een ander bedrijf. In deze fase brengt Nu van Baan naar Baan de situatie van de werknemer opnieuw in kaart en stelt in samenspraak met werkgever en werknemer een arbeidscontractovername voor. Dit derde spoortraject kan de kosten voor de werkgever aanzienlijk beperken.

Re-integratie voor uitkeringsgerechtigden 

Nu van Baan naar Baan kan ook worden ingeschakeld voor mensen die een uitkering ontvangen van de gemeente. Met behulp van re-integratie-instrumenten als jobhunting, sollicitatiebegeleiding en scholing worden de cliënten van de gemeente begeleid naar werk.

Verzuimmanagement 

Nu van Baan naar Baan werkt graag samen met werkgevers om beleid te ontwikkelen en implementeren op het gebied van ziekteverzuim. Het doel is niet alleen om het verzuim terug te brengen, maar ook om lange re-integratieprocessen voor te zijn. Daarbij beschikken wij ook over ervaren casemanagers om het re-integratieproces te coördineren.

Advies wet- en regelgeving 

Het niet opvolgen van de regelingen uit de Wet Poortwachter kan zowel voor de werkgever als de werknemer grote financiële gevolgen hebben. Nu van Baan naar Baan adviseert werkgevers en werknemers graag over de complexe en dynamische wet- en regelgeving inzake ziekte en re-integratie.