Is Nu van Baan naar Baan hetzelfde als spoor 2?

Re-integratie spoor 2, of een spoor 2 traject, is zeker niet hetzelfde als een Nu van Baan naar Baan traject.
Bij een spoor 2 traject wordt onderzocht of er voor de medewerker met beperkingen nog taken en werkzaamheden te vinden zijn buiten de organisatie. Het onderzoek wordt gestuurd vanuit de verplichting om aan te tonen dat alle mogelijkheden om inkomen te genereren zijn onderzocht, om een WIA uitkering te voorkomen.

Bij een Nu van Baan naar Baan traject is het vertrekpunt de mens en haar onontdekte talenten en te benutten ervaringen. Bij Nu van Baan naar Baan creëren we nieuwe inkomensmogelijkheden rondom de persoon. In tegenstelling tot een spoor 2 traject waarbij je taken verzamelt om de medewerker aan het werk te houden.

Powered by BetterDocs