Welke mogelijkheden van arbeidsmobiliteit zijn er?

In dit artikel wordt een mooi overzicht getoond van vormen van arbeidsmobiliteit. De nadruk ligt hierbij op interne arbeidsmobiliteit. Ik benoem er een paar.

Interne mobiliteit

Bij interne arbeidsmobiliteit kun je denken aan wisselende taken en diensten. In het kader van dit boekje is groei en doorstroom een beter voorbeeld van interne mobiliteit.

Jobrotatie

Bij jobrotatie voert een medewerker van tijd tot tijd andere werkzaamheden uit. Hierdoor leert de medewerker meerdere taken binnen de organisatie kennen en dat maakt hem op termijn breder en flexibeler inzetbaar.

Het is ook een vorm van arbeidsmobiliteit waarbij de ene medewerker de gelegenheid krijgt om te studeren, terwijl een ander de kans krijgt om ervaring op te doen in die baan.

Arbeidspools

De definitie van een arbeidspool is een groep personen die zich tijdelijk en onder bepaalde voorwaarden ter beschikking stelt aan werkgevers.

Deze vorm van arbeidsmobiliteit biedt flexibiliteit om tijdelijke arbeidstekorten op te vangen.

Social return

Wat is social return?

Dit is een arbeidspool voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Het doel van deze vorm van arbeidsmobiliteit is om mensen op die manier werkervaring te laten opdoen bij verschillende bedrijven en organisaties.

Externe arbeidsmobiliteit

Een mooie vorm van externe arbeidsmobiliteit is Nu van Werk naar Werk. Hierbij krijgt de medewerker de kans om met behoud van zoveel mogelijk dezelfde arbeidsvoorwaarden bij een andere werkgever nieuwe vaardigheden te ontwikkelen.

Spoor 3

Een relatief nieuwe doelgroep in de context van arbeidsmobiliteit is die van mensen met WGA status die qua inkomen nog vallen onder de verantwoordelijkheid  van de werkgever die eigenrisicodrager is.

Deze mensen hebben de status van arbeidsongeschikt gekregen op basis van hun oude functie met hun oude salaris. Het zijn echter mensen die wel degelijk ervaring en vaardigheden hebben waarmee zij van waarde kunnen zijn op de arbeidsmarkt.

 

 

Powered by BetterDocs