Wat is het verschil tussen een re-integratie spoor 2 onderzoek en een onderzoek Nu van Baan naar Baan?

Het verschil tussen Nu van Baan naar Baan en een re-integratie spoor 2 traject is dat bij een spoor 2 traject een beroep moet worden gevonden rekening houdend met beperkingen.
Leidend is de werkwijzer poortwachter waarin het UWV heeft beschreven waar een re-integratietraject, zoals een onderzoek naar de re-integratie mogelijkheden spoor 2, allemaal aan moet voldoen.
Dit is belastend en kostbaar. Het slagingspercentage voor een plaatsing vóór de WIA-beoordeling is minder dan 3 procent.
De “mate van succes” van een spoor 2 traject wordt veel meer bepaald door het feit dat er geen sanctie ópgelegd wordt. Met andere woorden, het UWV is van mening dat er voldoende inspanningen moeten zijn gedaan om kansen op de Arbeidsmarkt te onderzoeken. Voor de medewerker is het eindresultaat een WIA uitkering. Het bedrag van die uitkering ligt gemiddeld 40-50 % lager dan het laatstverdiende inkomen.
Naast de gezondheidsklachten en het ontslag dat volgt is er dus geen positief geluid te horen.

Bij Nu van Baan naar Baan creëren we een inkomensmogelijkheid rondom de unieke eigenschappen van de mens zonder de beperkingen leidend te laten zijn. De medewerker komt helemaal niet in contact met het UWV. Alleen dit al geeft een boost voor de eigenwaarde en het zelfvertrouwen.

 

Powered by BetterDocs