Wat is productiviteit?

Productiviteit of arbeidsproductiviteit kan bedrijfsmatig of individueel benaderd worden. Om de arbeidsproductiviteit van het bedrijf te meten zijn er formules beschikbaar die een volume en een verwachting laten zien op basis van het aantal beschikbare uren van de medewerkers en de output die daarmee gerealiseerd kan worden.

In het kader van Nu van Baan naar Baan is het interessant om zicht te krijgen op de individuele productiviteit.

Welke factoren beïnvloeden deze individuele productiviteit en hoe maak je dat bespreekbaar? Ongemerkt wordt productiviteit gekoppeld aan functioneren. Wat zou er gebeuren als we productiviteit en functioneren koppelen aan verwachtingen? Komen de oorspronkelijke afspraken over de te leveren productiviteit nog wel overeen met de huidige werkwijze en de processen?

Om antwoord te geven op de vraag wat productiviteit is en dan specifiek de individuele productiviteit van de medewerker is het handig een om een richtlijn of norm te definiëren over bijvoorbeeld:

 • Het aantal te behandelen dossiers
 • Het aantal te legen meters die nog in de pijplijn zitten
 • Het aantal klantbezoeken
 • Het aantal telefoongesprekken
 • Het aantal te verwerken orders

Vervolgens is het interessant om te ontdekken wat er is veranderd in de situatie van de medewerker en welke factoren de oorzaak zijn van de afgenomen productiviteit.

Ik noem een aantal voorbeelden van veranderingen ter inspiratie voor het gesprek met de medewerker:

 • Persoonlijke/Privé omstandigheden
 • De gezondheid van de medewerker
 • De gezondheid van gezinsleden van de medewerker
 • De relatie
 • De financiële situatie
 • De woonsituatie
 • En vele andere

Rivolier heeft een scoremethode ontwikkeld die een maat geeft voor de optelsom van levensgebeurtenissen.

Met deze score kun je snel vaststellen of er ingrijpende veranderingen hebben plaatsgevonden die een verklaring zouden kunnen geven voor veranderd functioneren. Het kan ook de aanleiding zijn om het gesprek aan te gaan over een nieuwe toekomst, bijvoorbeeld via Nu van Werk naar Werk

Naast veranderingen door ingrijpende levensgebeurtenissen kunnen er ook veranderingen zijn in het werk en de werkplek.

Dit zijn voorbeelden als:

 • Een nieuwe manager
 • Een nieuw automatiseringssysteem
 • De invoering van een urenregistratiesysteem
 • De invoering van een rittenregistratiesysteem
 • Een nieuw kantoor of nieuwe werkplek
 • En vele andere

De rode draad in deze voorbeelden is: Veranderingen.

Veranderingen kunnen de trigger zijn om een (fragiele) balans te verstoren waardoor mensen minder gaan functioneren.

De uitkomst van het onderzoek naar productiviteit is om te komen tot een standpunt of de factoren die de productiviteit beïnvloeden nog ten goede te keren zijn, of dat het beter is voor het bedrijf en de medewerker om het gesprek te gaan openen over een nieuwe toekomst middels een Nu van Baan naar Baan onderzoek.

Powered by BetterDocs