Wat voor vormen Nu van Baan naar Baan zijn er?

Arbeidscontractovername
Bij een arbeidscontractovername ontvangt de medewerker een nieuwe arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met zoveel mogelijk dezelfde arbeidsvoorwaarden als in de bestaande arbeidsovereenkomst. De overname van de arbeidsovereenkomst komt tot stand middels een drie contracten overeenkomst, namelijk een overnameovereenkomst, een arbeidsovereenkomst en een vaststellingsovereenkomst.

Detachering
Detachering is het ter beschikking stellen van medewerkers aan derde partijen.
Bij Nu van Baan naar Baan is de medewerker bij Nu van Baan naar Baan in dienst met een vaste arbeidsovereenkomst. De medewerker krijgt de kans ervaring op te doen bij verschillende partijen en in verschillende functies, waarbij het werkgeverschap bij Nu van Werk naar Werk ligt.

Doorplaatsen
De medewerker doet ervaring op bij verschillende partijen (bedrijven en instellingen). Indien de medewerker en die partijen graag met elkaar verder willen kan er een nieuwe arbeidsovereenkomst tot stand gebracht worden tussen de medewerker en die partij.
Dit gaat uiteraard alleen met wederzijds goedvinden.

Zelfstandigheid
Bij zelfstandigheid gaat de medewerker de stap zetten naar een eigen bedrijf. Er worden nadere afspraken gemaakt over hoe de medewerker ondersteund wordt in het opstarten en uitbouwen van het eigen bedrijf. Dit kan gaan over de bedrijfsvoering, marketing, het voeren van de administratie etc, etc.

 

Powered by BetterDocs